Home

De Inspectie belastingen, toeslagen en douane toetst of de overheid mensen en bedrijven rechtvaardig behandelt wanneer zij te maken hebben met belastingzaken, toeslagen of de douane. Dat doen wij door mogelijke structurele risico’s te onderzoeken. Daarbij kijken we naar het hele proces van totstandkoming van wetten en regels tot en met de uitvoering daarvan. Met onze onderzoeken en aanbevelingen werken we aan een betrouwbare overheid.

De inspectie in 90 seconden


De Belastingdienst, Toeslagen en de Douane...
zijn uitvoeringsdiensten die belangrijke taken uitvoeren voor ons allemaal.
En dus ook voor u.
Hoe zij dit doen, kan grote gevolgen hebben voor de mensen en bedrijven om wie het gaat.
Daarom is het heel belangrijk dat dit naar behoren gebeurt.
Maar wat als dit niet goed gaat? Wat gebeurt er dan?
Wij zijn de inspectie belastingen, toeslagen en douane.
Het is onze taak om erop toe te zien dat de overheid mensen en bedrijven fatsoenlijk behandelt...
zoals dat hoort in een rechtsstaat.
Als we signaleren dat er iets structureel fout gaat...
doen we onderzoek naar de knelpunten en kijken we naar onderliggende oorzaken.
Waar gaat het mis...
en wat kun je veranderen?
We willen dat de mens weer centraal staat.
Omdat we onafhankelijk zijn, kunnen we er zijn voor alle betrokkenen.
We onderzoeken dus niet alleen wat er goed of fout gaat, maar vooral waar het beter kan.
We kijken naar het héle proces...
van het opstellen van wetten en regels, tot en met de uitvoering in de praktijk.
Hiervoor gaan we ook in gesprek met medewerkers.
Vervolgens doen we aanbevelingen waarmee de diensten zelf verbeteringen kunnen doorvoeren.
De resultaten van zo'n onderzoek maken we altijd inzichtelijk en openbaar.
Wij willen bijdragen aan een overheid die uw vertrouwen weer waard is, een overheid waar u centraal staat.
Meer weten? www.inspectiebtd.nl

Meer over de inspectie »

Blogs

Nieuws

Meer nieuws