Over ons

Onze inspectie in 90 seconden


De Belastingdienst, Toeslagen en de Douane...
zijn uitvoeringsdiensten die belangrijke taken uitvoeren voor ons allemaal.
En dus ook voor u.
Hoe zij dit doen, kan grote gevolgen hebben voor de mensen en bedrijven om wie het gaat.
Daarom is het heel belangrijk dat dit naar behoren gebeurt.
Maar wat als dit niet goed gaat? Wat gebeurt er dan?
Wij zijn de inspectie belastingen, toeslagen en douane.
Het is onze taak om erop toe te zien dat de overheid mensen en bedrijven fatsoenlijk behandelt...
zoals dat hoort in een rechtsstaat.
Als we signaleren dat er iets structureel fout gaat...
doen we onderzoek naar de knelpunten en kijken we naar onderliggende oorzaken.
Waar gaat het mis...
en wat kun je veranderen?
We willen dat de mens weer centraal staat.
Omdat we onafhankelijk zijn, kunnen we er zijn voor alle betrokkenen.
We onderzoeken dus niet alleen wat er goed of fout gaat, maar vooral waar het beter kan.
We kijken naar het héle proces...
van het opstellen van wetten en regels, tot en met de uitvoering in de praktijk.
Hiervoor gaan we ook in gesprek met medewerkers.
Vervolgens doen we aanbevelingen waarmee de diensten zelf verbeteringen kunnen doorvoeren.
De resultaten van zo'n onderzoek maken we altijd inzichtelijk en openbaar.
Wij willen bijdragen aan een overheid die uw vertrouwen weer waard is, een overheid waar u centraal staat.
Meer weten? www.inspectiebtd.nl

Structurele knelpunten

We toetsen of de overheid mensen en bedrijven rechtvaardig behandelt wanneer zij te maken hebben met belastingzaken, toeslagen of de douane. Dat doen wij door mogelijke structurele risico’s te onderzoeken die burgers en bedrijven lopen. 

Hannie

Om structurele knelpunten te ontdekken, kijken wij van binnenuit mee naar de processen rondom belastingzaken, toeslagen en de douane. Hierbij kijken we naar het hele proces van totstandkoming van wetten en regels tot en met de uitvoering ervan. Dat doen we op basis van signalen die we daarover binnenkrijgen, of naar aanleiding van eigen risicoanalyses. Om dit te kunnen beoordelen, stellen we in onze risicoanalyses en bij onze onderzoeken in ieder geval de volgende vragen: 

  1. Wordt de persoon en/of het bedrijf gezien (of alleen de letter van de wet)? 
  2. Gaat de overheid behoorlijk met hen om?
  3. Is hun rechtsbescherming goed geregeld?
  4. Is er ruimte voor tegenspraak?
  5. Is de wetgeving uitvoerbaar?

In onze onderzoeken toetsen we de kwaliteit van de dienstverlening en het zogeheten rechtsstatelijk handelen. Kort samengevat: we toetsen of de burger wordt beschermd tegen machtsmisbruik van de overheid.

Geschiedenis

De directe aanleiding voor onze oprichting was het computersysteem Fraude Signalering Voorzieningen (FSV). In 2020 bleek dat FSV niet voldeed aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Later kwam daar de toeslagenaffaire bij.

Drie onafhankelijke deskundigen raadden na onderzoek aan om een inspectie op te richten. Dat schreven zij in hun rapport van 1 oktober 2020: Toezicht als tegenkracht. In januari 2022 is de inspectie officieel van start gegaan.