Over ons

Wij onderzoeken mogelijke structurele risico’s die mensen en bedrijven lopen. Dat doen we op basis van signalen die we daarover binnenkrijgen, of naar aanleiding van eigen risicoanalyses.

Om dit te kunnen beoordelen, stellen we in onze risicoanalyses en bij onze onderzoeken in ieder geval de volgende vragen: 

 1. Wordt de persoon en/of het bedrijf gezien (of alleen de letter van de wet)? 
 2. Gaat de overheid behoorlijk met hen om?
 3. Is hun rechtsbescherming goed geregeld?
 4. Is er ruimte voor tegenspraak?
 5. Is de wetgeving uitvoerbaar?

In onze onderzoeken toetsen we de kwaliteit van de dienstverlening en het zogeheten rechtsstatelijk handelen. In ons werkprogramma leggen we uit wat we hieronder verstaan. Kort samengevat: we toetsen of de burger wordt beschermd tegen machtsmisbruik van de overheid.

Onafhankelijkheid

De Inspectie belastingen, toeslagen en douane is een onafhankelijk onderdeel binnen het ministerie van Financiën en valt onder de ministeriële verantwoordelijkheid van de minister van Financiën. Om te zorgen dat wij onafhankelijk kunnen functioneren is geregeld dat:

 • We zelf beslissen hoe en welke onderzoeken we doen en wanneer we de resultaten publiceren.
 • We ons budget naar eigen inzicht besteden.
 • We over onze eigen communicatie gaan.
 • Al onze documenten, denk aan onderzoeksrapporten, openbaar zijn en in te zien op deze website.
 • Al onze onderzoeksrapporten rechtstreeks naar de Eerste en Tweede Kamer gaan.
 • We werken vanuit de Hoftoren, in plaats van het gebouw van het ministerie van Financiën.

Structurele knelpunten

Ons doel is een overheid die rechtsstatelijk werkt en betrouwbaar is. Om patronen te ontdekken in knelpunten die dat verhinderen, kijken wij van binnenuit mee naar de processen rondom belastingzaken, toeslagen en de douane. Van de totstandkoming van wetten en regels tot en met de uitvoering daarvan. We doen onderzoek naar structurele risico’s.

Toegankelijk en transparant

Iedereen die met belastingzaken, toeslagen of douane te maken heeft, kan bij ons een mogelijk structureel knelpunt melden. Dat kan gaan over wet- of regelgeving, of over de uitvoering daarvan.

Openbaarheid en transparantie over ons werk – en de resultaten daarvan – zijn essentieel voor onze taak. Ons werk brengen wij op meerdere manieren onder de aandacht. In ieder geval door het publiceren van onze onderzoeksrapporten. En bijvoorbeeld ook door het informeren van de Tweede Kamer via technische briefings en door het organiseren van workshops en seminars.