Onafhankelijk, toegankelijk en transparant

Wij zijn een onafhankelijk onderdeel binnen het ministerie van Financiën en vallen onder de ministeriële verantwoordelijkheid. Zo bepalen we zelf of een bepaald onderzoek wordt gedaan, maar ook de formuleringen, bevindingen en oordelen die uit een onderzoek voortvloeien worden door onszelf bepaald. 

Onafhankelijk

Om te zorgen dat wij onafhankelijk kunnen functioneren is in de 'Regeling taakuitoefening en bevoegdheden IBTD' vastgelegd dat:

  • We zelf beslissen hoe en welke onderzoeken we doen en wanneer we de resultaten publiceren.
  • Al onze onderzoeksrapporten rechtstreeks naar de Eerste en Tweede Kamer gaan. Dus zonder inhoudelijke reactie of aanpassingen van het ministerie.
  • We ons budget naar eigen inzicht besteden.
  • We over onze eigen communicatie gaan.
  • Al onze documenten, denk aan onderzoeksrapporten, openbaar zijn en in te zien op deze website. Ook de reacties van de diensten op de onderzoeksresultaten (zogenoemde wederhoortabellen) publiceren we.
  • We werken vanuit de Hoftoren, in plaats van het gebouw van het ministerie van Financiën.
IBTD siging

De volledige regeling met daarin de taakuitoefening en bevoegdheden van de inspectie is te vinden in de Staatscourant. In het organisatiebesluit van het ministerie van Financiën (hoofdstuk 8A)  is een toelichting te vinden over de structuur en een omschrijving van onze kerntaken.

Toegankelijk en transparant

Iedereen die met belastingzaken, toeslagen of douane te maken heeft, kan bij ons een mogelijk structureel knelpunt melden. Dat kan gaan over wet- of regelgeving, of over de uitvoering daarvan.

Openbaarheid en transparantie over ons werk – en de resultaten daarvan – zijn essentieel voor onze taak. Ons werk brengen wij op meerdere manieren onder de aandacht. In ieder geval door het publiceren van onze onderzoeksrapporten. En bijvoorbeeld ook door het informeren van de Tweede Kamer via technische briefings en door het organiseren van workshops en seminars.