Privacy

Op deze pagina wordt beschreven hoe de Inspectie belastingen, toeslagen en douane omgaat met persoonsgegevens. De informatie op deze pagina is voor het laatste herzien op 3 april 2024.

Bewaren persoonsgegevens

Deze website bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd. Denk bijvoorbeeld aan persoonsgegevens die u bij het contactformulier invult of uw contactgegevens als u ons een mail stuurt. 

Opsporing

Uw gegevens kunnen wel gebruikt worden voor opsporing. Bijvoorbeeld als u via deze site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet. 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze regels worden ook uw rechten beschreven met betrekking tot uw persoonsgegevens.