Onderzoeken

We onderzoeken mogelijke structurele risico’s die burgers en bedrijven lopen wanneer zij te maken hebben met belastingzaken, toeslagen of de Douane. Maar we kijken niet alleen naar de diensten, maar juist ook naar het hele proces van de totstandkoming van wetgeving tot en met de uitvoering. De ervaringen van burgers en bedrijven zijn daarom belangrijk in ons toezicht, net als die van de medewerkers van de diensten. Dit stelt ons in staat om onze rol als toezichthouder nog beter te vervullen en onze aanpak verder te verfijnen.

Geen rapportenfabriek

Om structurele risico's goed in kaart te brengen zijn we voortdurend in gesprek met allerlei partijen, zoals sociaal raadslieden en Belastingwinkels.

We kijken steeds met welke aanpak en in welke vorm we het meeste met ons toezicht kunnen bereiken. We zijn dus geen inspectie die continu dikke onderzoeksrapporten uitwerkt. Zo hebben we gesprekken bijgewoond tussen burgers en sociale raadslieden waarin we meegenomen werden in de problemen die mensen in de praktijk ervaren. We vroegen hiervoor aandacht aan de verantwoordelijke bewindspersonen in een knelpuntenbrief.

Samenvattend: Het is belangrijk dat problemen worden opgelost en daar willen we voor zorgen. Soms helpt een lijvig rapport hierbij en soms past een andere vorm beter bij het punt dat we willen maken. We zullen daarom creatief omgaan met de interventies die tot onze mogelijkheden behoren.

Onze werkwijze bij onderzoek

Het is onze taak om structurele en incidentele problemen in de kwaliteit van de uitvoering te signaleren, onderzoeken en agenderen. Analyse van feiten en omstandigheden is de basis van ons optreden. In het document 'Werkwijze Inspectie belastingen, toeslagen en douane' leest u wat u van ons kunt verwachten wanneer wij onderzoek doen. Zo staat bijvoorbeeld de werkwijze bij onderzoek beschreven, maar ook ons interviewprotocol.