Aandachtsgebieden

Wij toetsen of de overheid de burger rechtvaardig behandelt, zoals dat hoort in een rechtsstaat. Daarbij kijken wij naar het hele proces van totstandkoming van wetgeving tot en met uitvoering. In ons toezicht hebben we vier aandachtsgebieden benoemd waar we ons op gaan richten. Deze zijn:

De aandachtsgebieden zijn vastgesteld aan de hand van de vele gesprekken die we hebben gevoerd met burgers, bedrijven en andere betrokkenen, maar ook door onderzoeken van onszelf en anderen.