Rechtsbescherming

Rechtsbescherming maakt het mogelijk om in een samenleving op te staan tegen besluiten en handelingen van de overheid. Uit verschillende onderzoeken blijkt namelijk dat burgers en bedrijven beschermd moeten worden in de ongelijke machtsverhouding met de Belastingdienst, Toeslagen en Douane en dat deze bescherming in de uitvoering niet altijd optimaal functioneert.

Met ons toezicht op dit aandachtsgebied willen we stimuleren dat deze goed wordt ingevuld en geborgd wordt in wetgeving, maar ook in de uitvoering.