Sturing

Affaires kunnen jarenlang doorlopen zonder effectieve bijsturing, denk aan de toeslagenaffaire. Wie stuurt, en is verantwoordelijk? Wie pakt de verantwoordelijkheid? Als niemand dit oppakt, dan gebeurt er niks wat leidt tot misstanden en affaires die de samenleving en het vertrouwen in de overheid beschadigen.

Sturing gaat dan ook over hoe opdrachten aan én binnen organisaties in de praktijk tot stand komen, worden uitgevoerd, geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Daarvoor is rolopvatting, leiderschap, betrokkenheid en een gelijkwaardige relatie tussen eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer van belang.

Als inspectie kijken we rond dit thema ook naar de samenwerking tussen departementen. Met ons toezicht op sturing stimuleren we het lerend vermogen en de samenwerking binnen het stelsel.