Wet- en regelgeving

Het huidige stelsel van belastingen en toeslagen is verouderd en complex, tegelijkertijd lijkt ook steeds meer de daadwerkelijke bedoeling van wet- en regelgeving meer op de achtergrond te raken. Dit alles lijkt ervoor te zorgen dat de uitvoeringsdiensten moeite hebben om de wet- en regelgeving uit te voeren volgens de normen van rechtstatelijkheid en de menselijke maat.

In onze onderzoeken is dit een belangrijk aandachtspunt. In ons toezicht kijken wij namelijk naar het hele proces van totstandkoming van de wetgeving t/m de uitvoering ervan. Zo willen we bereiken dat wet- en regelgeving beter uitvoerbaar wordt door de diensten, maar ook dat de menselijke maat al moet volgen uit de wet en niet naderhand bij de rechter wordt bevochten.