Organisatiestructuur

De inspectie bestaat uit een inspecteur-generaal (IG) en drie afdelingen die rechtstreeks vallen onder de verantwoordelijkheid van de IG. 

organogram Inspectie belastingen, toeslagen en douane
Bart Snels, inspecteur-generaal van de Inspectie belastingen, toeslagen en douane

Inspecteur-generaal (IG)

Bart Snels is sinds 1 februari 2022 de eerste IG van deze inspectie. Hij was van 2017 tot 2021 lid van de Tweede Kamer en financieel woordvoerder voor GroenLinks. Eerder vervulde hij... (lees meer)

Quirine Diesbergen is hoofd Onderzoek van de Inspectie belastingen, toeslagen en douane.

Hoofd Onderzoek

Quirine Diesbergen is hoofd Onderzoek bij deze inspectie. Samen met haar team is zij verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit, (wetenschappelijke) onderbouwing, methodiekkeuze en de onafhankelijkheid van onze onderzoeken. Zij was eerder manager bij... (lees meer)

Annemarie Wennekers is hoofd Rechtstoepassing van de Inspectie belastingen, toeslagen en douane.

Hoofd Rechtstoepassing

Annemarie Wennekers is hoofd Rechtstoepassing bij onze inspectie. Deze afdeling is verantwoordelijk voor de risico-analyses op basis waarvan we ons onderzoeksprogramma opstellen. Zij was eerder programmaleider bij... (lees meer)

Wineke Perrels, waarnemend afdelingshoofd van de staf

Hoofd Staf

Wineke Perrels is hoofd staf. De staf draagt zorg voor het bestuursadvies, communicatie en externe betrekkingen, juridische zaken, bedrijfsvoering en office management. Zij was eerder hoofd communicatie bij het... (lees meer)