Vervolgonderzoek naar wendbaarheid van Dienst Toeslagen

We zijn een vervolgonderzoek gestart bij de Dienst Toeslagen om vast te stellen of de dienst de gevolgen van nieuwe maatregelen voldoende scherp en adequaat onderbouwt en beschrijft. Dit onderzoeken we door de uitvoeringstoets van Dienst Toeslagen op het wetsvoorstel versterking waarborgfunctie Algemene wet bestuursrecht (Awb) te volgen. In ons plan van aanpak lees je meer over de opzet van ons onderzoek.

Uitvoeringstoets bij Dienst Toeslagen

In de Awb is de rechtsbescherming van burgers tegen het handelen van de overheid geregeld. Voor de Dienst Toeslagen heeft het wetsvoorstel mogelijk een grote impact op de taakuitvoering. Met dit onderzoek willen we bijdragen aan uitvoerbaar beleid. Niet uitvoerbaar beleid komt tenslotte niet ten goede aan de rechtsbescherming van burgers.

In mei 2023 hebben we een verkenning afgerond bij Dienst Toeslagen waarbij we keken hoe de verschillende maatregelen die de overheid treft om mensen financieel te ondersteunen uitpakken in de uitvoering. Uit die verkenning bleek de wendbaarheid van de dienst om structurele verbeteringen door te voeren, beperkt. Regelmatig kwam naar voren dat invoering van nieuwe wet- en regelgeving weinig ruimte overlaat voor structurele verbeteringen van de dienstverlening. We hebben daarom een vervolgonderzoek aangekondigd. Dat richt zich op de vraag of bij nieuwe maatregelen de gevolgen voor de dienst voldoende scherp en adequaat worden onderbouwd en beschreven. Dat doen we omdat we als IBTD niet alleen zijn opgericht om te kijken naar de uitvoerende diensten vanuit het perspectief van rechtsstatelijkheid, maar ook om te kijken naar de consequenties van wetgeving voor de uitvoering door deze diensten.

Dienst Toeslagen

Dienst Toeslagen heeft de taak om toeslagen uit te keren en daarmee een aantal basisvoorzieningen voor mensen betaalbaar te maken. Het gaat om huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. De dienst kent jaarlijks circa 19 miljard euro toe aan 5,5 miljoen unieke huishoudens.