Plan van aanpak gevolgen wetsvoorstel Algemene wet bestuursrecht (Awb) bij Dienst Toeslagen

Als inspectie kijken we niet alleen naar de uitvoerende diensten vanuit het perspectief van rechtsstatelijkheid, maar we kijken ook naar de consequenties van wetgeving voor de uitvoering door deze diensten.  De diensten voeren immers de wet uit. Het wetsvoorstel versterking waarborgfunctie Awb (Algemene wet bestuursrecht) heeft mogelijk een grote impact op de taakuitvoering van Dienst Toeslagen. Met dit onderzoek willen we bijdragen aan uitvoerbaar beleid. Niet uitvoerbaar beleid komt tenslotte niet ten goede aan de kwaliteit van de taakuitvoering, maar ook niet aan de rechtsbescherming van burgers.