Gevolgen wetsvoorstel Algemene wet bestuursrecht (Awb) bij Dienst Toeslagen

Als inspectie kijken we niet alleen naar de uitvoerende diensten vanuit het perspectief van rechtsstatelijkheid. We kijken namelijk ook naar de consequenties van wetgeving voor de uitvoering door deze diensten. Soms kan een nieuwe wet er namelijk voor zorgen dat uitvoerende diensten deze wet niet helemaal goed kunnen uitvoeren, met alle gevolgen van dien. In dit onderzoek kijken we naar het wetsvoorstel versterking waarborgfunctie Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de impact ervan op de taakuitvoering van de Dienst Toeslagen.

Wetsvoorstel versterking waarborgfunctie Awb

De Awb is een wet waarin de rechtsbescherming van burgers tegen het handelen van de overheid geregeld. Het voorstel is nu om deze wet aan te passen op een aantal concrete punten, die als doel hebben om de Awb meer in dienst te stellen van de burger, de menselijke maat in het bestuurs(proces)recht te vergroten en de rechtsbescherming van burgers te versterken. Voor de Dienst Toeslagen heeft het wetsvoorstel mogelijk een grote impact op de taakuitvoering. Daarom zullen we als inspectie observeren hoe Dienst Toeslagen de gevolgen van het wetsvoorstel in kaart brengt. 

Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de gevolgen van het wetsvoorstel versterking waarborgfunctie Awb op de taakuitvoering van Dienst Toeslagen. Daarbij letten we op:

  1. De wijze waarop Dienst Toeslagen de gevolgen voor de uitvoering van het wetsvoorstel versterking waarborgfunctie Awb in kaart brengt. 
  2. Hoe met de gevolgen voor de uitvoering rekening wordt gehouden in de vormgeving van deze nieuwe wetgeving door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Met dit onderzoek willen we bijdragen aan uitvoerbaar beleid. Beleid wat niet (goed) uitvoerbaar is, komt tenslotte niet ten goede aan de kwaliteit van de taakuitvoering, maar ook niet aan de rechtsbescherming van burgers.

Uitvoeringstoets bij Dienst Toeslagen