Start nieuw onderzoek Toeslagen

We starten met een nieuw onderzoek bij Dienst Toeslagen als vervolg op onze verkenning. Dit onderzoek richt zich op de vraag of Toeslagen de gevolgen van nieuwe maatregelen voldoende scherp en adequaat onderbouwt en beschrijft. Binnenkort publiceren wij ons plan van aanpak.

geld en een portemenee
Beeld: ©Maarten de Haas

De afgelopen maanden hebben we met een verkenning in kaart gebracht hoe Toeslagen (exclusief Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen) invulling geeft aan haar kerntaak om toeslagen uit te keren. In deze verkenning viel het ons op dat de wendbaarheid van de organisatie om structurele verbeteringen door te voeren beperkt lijkt te zijn. Er zijn bijvoorbeeld niet genoeg medewerkers om alles te kunnen wat de organisatie zou willen doen.

Onderzoeksprogramma

We zullen ook een onderzoeksprogramma gaan inrichten voor de komende twee jaar. Hierin stellen we het burgerperspectief centraal in de aansturing van de organisatie en in alle fasen van de uitvoeringsprocessen. Op die manier krijgen we meer inzicht in de kwaliteit van de dienstverlening van Toeslagen en hoe de verbeterinitiatieven, die bij moeten dragen aan financiële ondersteuning van burgers, uitpakken in de praktijk.

Positieve punten

We hebben ons onderzoek en ons voornemen om een nieuw onderzoeksprogramma in te richten, aangekondigd in een brief aan de directie van Toeslagen. In deze brief gaan we hier verder op in en delen we een aantal positieve punten en ontwikkelingen die ons opvielen in de verkenning. Zo zagen we namelijk ook sterk betrokken medewerkers die met elkaar nadruk leggen op het verbeteren van de dienstverlening.

Meer weten?

Lees dan onze brief die we hebben gedeeld met Toeslagen