Uitkomst verkenning financiele ondersteuning

Op 9 mei 2023 hebben we een brief gestuurd aan de Dienst Toeslagen. In deze brief beschrijven we hoe de verschillende maatregelen die de overheid treft om mensen financieel te ondersteunen, uitpakken in de uitvoering. Tegelijkertijd kondigen we een onderzoek aan dat zich richt op de vraag of bij nieuwe maatregelen de gevolgen voor Toeslagen voldoende scherp en adequaat worden onderbouwd en beschreven.