Start verkenning rechtsbescherming

We zijn onlangs gestart met een verkenning van het thema rechtsbescherming zoals we al aankondigden in ons werkprogramma 2023. Met ons toezicht willen we de rechtsbescherming van burgers en bedrijven verbeteren waar nodig. Het thema is erg omvangrijk.

Een van de eerste concrete stappen die we gaan zetten is het uitvoeren van een kwalitatieve toets op de landelijke werkinstructie bij de Belastingdienst om relevante stukken aan de rechter te overhandigen. Hiermee willen we onder andere zicht krijgen op de vraag hoe deze instructie wordt toegepast. Binnenkort publiceren we meer informatie over onze aanpak. De actuele berichtgeving over de wijze waarop de Belastingdienst dossiers aanlevert bij de rechter, was aanleiding voor de Kamer om ons te vragen naar een reactie. We hebben de Kamer per brief geïnformeerd over onze verkenning.