Reactie op nieuwsbericht dat Belastingdienst informatie achterhoudt in rechtszaken

De vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer heeft tijdens de vergadering van 26 januari 2023 aan de Inspectie verzocht om een reactie te geven op het nieuwsbericht over het achterhouden van informatie voor de rechter door de Belastingdienst. Op 7 februari 2023 heeft de Inspectie gereageerd in de vorm van een brief.