Achtergrond

De directe aanleiding voor onze oprichting was het computersysteem Fraude Signalering Voorzieningen (FSV). In 2020 bleek dat FSV niet voldeed aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Later kwam daar de toeslagenaffaire bij.

Drie onafhankelijke deskundigen raadden na onderzoek aan om een inspectie op te richten. Dat schreven zij in hun rapport van 1 oktober 2020: Toezicht als tegenkracht. In januari 2022 is de inspectie officieel van start gegaan.