Plan van aanpak casusonderzoek informatieverstrekking aan de rechter

In januari 2023 berichtte RTL Nieuws over het gebrekkig aanleveren van informatie aan de rechter bij beroepszaken door de Belastingdienst. We hebben een eerste onderzoek gedaan naar de manier waarop de Belastingdienst ervoor zorgt dat dossiers compleet worden aangeleverd bij de rechtbank (conform artikel 8:42 Awb), zodat rechten van burgers worden beschermd. 

Tijdens dit onderzoek zijn geen concrete casussen in beeld gekomen waarbij artikel 8:42 een geschilpunt was. Er zijn echter wel rechtszaken geweest waarbij dit artikel onderdeel was van het geschil tussen de Belastingdienst en een burger of bedrijf. 

We breiden het initiële onderzoek daarom uit, waarin we enkele zaken op casusniveau zullen bestuderen. Van deze zaken weten we dus dat er een geschil speelde over informatieverstrekking aan de rechter. We willen daarbij in beeld brengen welke rol de (on)gelijke informatiepositie kan spelen in het conflict tussen een burger of bedrijf en de Belastingdienst en hoe de interactie tussen partijen verloopt.