Onderzoek informatieverstrekking aan de rechter

In ons onderzoek zien we dat de Belastingdienst op lokaal niveau leert van uitspraken door de rechter, via samenwerken en structurele overleggen. Op organisatieniveau ontbreekt borging van de kwaliteit, waardoor evalueren, leren en verbeteren in het beroepsproces niet systematisch plaatsvindt. In het rapport beschrijven we de resultaten van dat onderzoek en benoemen we enkele verbetermogelijkheden.