Plan van aanpak Onderzoek hersteloperaties

In het onderzoek betrekken we drie hersteloperaties die vallen onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Financiën: Fraude Signalering Voorziening (FSV), box 3 en kinderopvangtoeslag (KOT). Het doel van ons onderzoek is om na te gaan of de belangrijkste regels, normen en waarden die gelden voor benadeelde mensen, standhouden wanneer deze mensen geholpen worden door de overheid. En wanneer dit niet het geval is, waar ligt dit dan aan en welke rol speelt het systeem van regels, procedures, normen en waarden van het ministerie van Financiën hierin?