Signalen IBTD helpen bij verbeteren praktijk sociaal raadslieden

De knelpunten uit de praktijk van sociaal raadslieden die wij als Inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD) in februari 2023 onder de aandacht brachten van de minister van Financiën, zijn aanleiding om verbeteringen door te voeren. In hun brief van 6 juli 2023 onderstreepten demissionair staatssecretaris Marnix van Rij en Aukje de Vries van Financiën het belang van signalen van burgers, bedrijven, maatschappelijk dienstverleners en de werkvloer om beleid en uitvoering te kunnen verbeteren.

BelastingTelefoon

Proef sociaal raadslieden voorrang bij Belastingtelefoon

Om te zorgen voor passende (telefonische) ondersteuning voor sociaal raadslieden is bijvoorbeeld een proef gestart waarbij twintig sociaal raadslieden voorrang krijgen op de wachtrij van de Belastingtelefoon. Deze proef wordt op dit moment geëvalueerd. Inspecteur-generaal Bart Snels: “Als toezichthouder volgen we de voortgang op dit punt en andere verbeterpunten nauwlettend. Demissionair kabinet of niet, het is belangrijk om voortgang te blijven boeken met het oplossen van knelpunten om de uitvoering te verbeteren.“

Als toezichthouder volgen we de voortgang op dit punt en andere verbeterpunten nauwlettend. Demissionair kabinet of niet, het is belangrijk om voortgang te blijven boeken met het oplossen van knelpunten om de uitvoering te verbeteren.

Toezicht vanuit het perspectief van burgers en bedrijven

Als toezichthouder toetsen we of de overheid mensen en bedrijven rechtvaardig behandelt wanneer zij te maken hebben met belastingzaken, toeslagen of de douane. We houden onder meer toezicht vanuit het perspectief van burgers en bedrijven. Gesprekken met burgers en bedrijven kunnen een signalerende functie hebben en dragen bij aan het vergroten van het effect van ons toezicht. Zo bezochten wij begin dit jaar door het hele land sociaal raadslieden en lokale hulpverleners die ondersteuning bieden aan mensen die financiële problemen hebben of een loket zoeken voor hun vragen over toeslagen of belastingzaken. Tijdens deze gesprekken hoorden we hoe burgers en hulpverleners tegen verschillende knelpunten in de dagelijkse praktijk aanlopen. Soms hadden deze knelpunten betrekking op wet- en regelgeving, maar vaak ook op de dienstverlening van de Belastingdienst en Toeslagen. De knelpuntenbrief van de IBTD is mede namens de voorzitter van de signalencommissie van de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) tot stand gekomen.