Knelpunten uit de praktijk van sociaal raadslieden

We wonen regelmatig gesprekken bij tussen burgers en hulpverleners die ondersteuning bieden aan mensen die financiële problemen hebben of een loket zoeken voor hun vragen over toeslagen of belastingzaken. Uit de gesprekken tussen burgers en sociaal raadslieden hoorden we welke knelpunten men in de praktijk ervaart. Soms hebben deze knelpunten betrekking op wet- en regelgeving, maar vaak ook op de dienstverlening van de Belastingdienst en Toeslagen.

We vinden het belangrijk dat deze geluiden gehoord worden en hebben op 21 februari 2023 een zogenoemde 'knelpuntenbrief' aangeboden aan de Minister van Financiën waarin deze knelpunten worden beschreven. 

De knelpunten in het kort

Kort samengevat hebben de knelpunten betrekking op de volgende onderwerpen:

  1. Samenwerking sociaal raadslieden met uitvoeringsorganisaties
  2. Samenwerking tussen overheidsorganisaties
  3. De rol van de Belastingdienst en Toeslagen bij vroegsignalering van schulden
  4. Het niet-gebruik van regelingen en terugvorderingen
  5. Knellende wetgeving

Wij hebben aangegeven dat we graag van de bewindslieden en uitvoeringsdiensten horen hoe zij werk maken van het aanpakken van deze knelpunten.

Reactie ministerie van Financiën

Op 6 juli 2023 reageerden de staatssecretarissen Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) en Aukje de Vries (Toeslagen en Douane) op de knelpuntenbrief. Deze reactie deden ze mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen.

We namen via een Kamerbrief kennis van de reactie.