Start onderzoek informatieverstrekking aan de rechter

We starten met een onderzoek naar de manier waarop de Belastingdienst ervoor zorgt dat dossiers compleet worden aangeleverd bij de rechtbank. In februari zegden we toe om een beperkte toets uit te voeren op de landelijke werkinstructie van de Belastingdienst daarvoor. Op basis van documenten en gesprekken hebben we besloten om ook de context waarbinnen de werkinstructie wordt uitgevoerd, mee te nemen en een onderzoek te starten. In het plan van aanpak voor het onderzoek lichten we onze methode en werkwijze toe.

We bekijken hoe de Belastingdienst het proces van aanleveren van relevante stukken aan de rechter heeft ingericht, de uitvoerbaarheid van dat proces en de waarborgen die de dienst daarbij hanteert. Ook willen we inzicht krijgen in de wijze waarop de Belastingdienst leert van de uitspraken van de rechtbank over incomplete dossiers. 


De resultaten van het onderzoek worden nog dit jaar openbaar gemaakt.