Plan van aanpak onderzoek informatieverstrekking aan de rechter

Hoe zorgt de Belastingdienst ervoor dat dossiers compleet worden aangeleverd bij de rechtbank? Deze vraag staat centraal in het onderzoek dat we de komende tijd zullen uitvoeren.