Onderzoek hersteloperaties

In 2022 volgden we het verloop van de hersteloperatie Toeslagen in de praktijk. Deze oriëntatie bevestigde het algemeen bekende beeld dat de wijze waarop de overheid invulling geeft aan de hersteloperatie niet aansluit op de verwachtingen en behoeften van mensen voor wie de hersteloperatie is bedoeld. In een nieuw onderzoek zullen we drie hersteloperaties op dit vlak met elkaar vergelijken.

In het onderzoek betrekken we drie hersteloperaties die vallen onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Financiën: Fraude Signalering Voorziening (FSV), box 3 en kinderopvangtoeslag (KOT). Het doel van ons onderzoek is om na te gaan of de belangrijkste regels, normen en waarden die gelden voor benadeelde mensen, standhouden wanneer deze mensen geholpen worden door de overheid. En wanneer dit niet het geval is, waar ligt dit dan aan en welke rol speelt het systeem van regels, procedures, normen en waarden van het ministerie van Financiën hierin?

De komende maanden gaan we met ouders, medewerkers en anderen die betrokken zijn bij de hersteloperaties in gesprek om te leren van hun ervaringen. We willen deze kennis gebruiken om te zorgen dat hersteloperaties nu en in de toekomst beter worden gedaan.