Belastingplan 2023: oog voor burgers en bedrijven?

Op dinsdag 20 september (Prinsjesdag) maakt het kabinet de plannen voor de belastingen bekend. Sommige plannen kunnen directe gevolgen hebben voor burgers en bedrijven. Wij onderzoeken hoe de Belastingdienst in die situaties ervoor zorgt dat burgers en bedrijven nieuwe maatregelen goed kunnen uitvoeren. 

prinsjesdag

Een wetsvoorstel of maatregel kan ertoe leiden dat van burgers en bedrijven een actie wordt gevraagd, bijvoorbeeld door iets aan te melden of vragen.
Het is echter niet vanzelfsprekend dat iedereen die actie ook daadwerkelijk onderneemt. Dit kan verschillende oorzaken hebben. 

De informatie is bijvoorbeeld onduidelijk, systemen zijn te moeilijk of de mensen die het aangaat zijn niet op de hoogte van de veranderingen. Het gevolg hiervan kan zijn dat een regeling niet of niet goed wordt gebruikt. 

Menselijke maat in beleid en uitvoering

We zijn benieuwd hoe in kaart wordt gebracht welke mogelijkheden burgers en bedrijven hebben om gebruik te maken van de maatregelen. Ook kijken we naar de uitkomsten van tussentijdse beoordelingsonderzoeken die hier betrekking op hebben en wat hiermee daarna is gedaan. Is het bijvoorbeeld nodig om de organisatie of informatievoorziening aan te passen? En zo ja, gebeurt dit ook tijdig? We onderzoeken dus niet de uitvoerbaarheid van het Belastingplan. Deze taak en verantwoordelijkheid hoort bij de Belastingdienst. Wel richten wij ons hierbij op hun aanpak. 

Onderzoeksdoel

We vinden het belangrijk om in de totstandkoming van het Belastingplan te onderzoeken hoe de impact op burgers en bedrijven wordt meegenomen. Dit geeft namelijk inzicht in eventuele aandachtspunten en verbeteringen voordat het plan wordt uitgevoerd. Als het plan goed uitvoerbaar is voor alle betrokkenen – dus ook voor medewerkers van de Belastingdienst - draagt dit bij aan het doel dat het kabinet voor ogen heeft en het herstel van het vertrouwen in de overheid. In het bijzonder in de Belastingdienst.

We streven ernaar om dit onderzoek rond Prinsjesdag af te ronden.