Plan van aanpak onderzoek Belastingplan 2023

Hoe is in de totstandkoming van het Belastingplan rekening gehouden met de uitvoerbaarheid door burgers en bedrijven? Dat is de centrale vraag in dit onderzoek. Dit geeft namelijk inzicht in eventuele aandachtspunten en verbeteringen voordat het plan wordt uitgevoerd.