Tijd voor een goed gesprek

We krijgen op verschillende terreinen signalen binnen van beleid waarin burgers en bedrijven buiten beeld dreigen te raken. Deze signalen pikken we onder andere op uit de vele gesprekken die we sinds onze oprichting voeren met diverse partijen. We zijn ons namelijk breed aan het oriënteren op de domeinen waarop we als nieuwe toezichthouder een relevante rol willen spelen. En ons mandaat daarbij is groot: we kijken niet alleen naar de uitvoering van beleid, maar nemen het hele proces onder de loep. Van wetgeving tot en met de uitvoering. In de publicatie 'Startpunt voor dialoog' die vandaag is verschenen gaan we hier verder op in.

Complexiteit valt op

De problemen zijn groot, het zal niet van de ene op de andere dag lukken om de verhoudingen tussen burger en overheid te herstellen. Wat vooral opvalt is de complexiteit. Ingewikkelde wet- en regelgeving die uitgevoerd moeten worden door grote complexe uitvoeringsorganisaties. Die hebben tegelijkertijd te maken met achterstallig ICT-onderhoud en moeten veel moeite doen bij het aantrekken en behouden van goed opgeleide medewerkers.

Het verleden mag ons niet gevangen houden

Ook valt het op dat in bepaalde zaken veel energie wordt gestopt in het terugkijken naar wat er fout is gegaan. “We vinden het van belang dat er vooruit wordt gekeken. We leren van het verleden, maar het verleden mag ons niet gevangen houden. Er moet tijd, energie, denkkracht en menskracht zijn om zaken te verbeteren”, aldus Bart Snels (inspecteur-generaal). 

Startpunt voor dialoog

In de vandaag verschenen uitgave (PDF, 1.2 MB) geven wij aanknopingspunten voor de aanpak van enkele knelpunten die de afgelopen maanden naar voren zijn gekomen. Daarover zal het gesprek met alle betrokken partijen gaan. 

Contact

Wat vindt u van onze observaties? We horen het graag, reageren kan via contact@inspectiebtd.nl

N.B: indien dit door u wordt gewenst, wordt uw inbreng vertrouwelijk verwerkt.