Startpunt voor dialoog

In deze publicatie staan de eerste observaties van de Inspectie belastingen, toeslagen en douane. Hierin geven wij aanknopingspunten voor de aanpak van enkele knelpunten die de afgelopen maanden naar voren zijn gekomen. Daarover zal het gesprek met alle betrokken partijen gaan.