De lange weg naar herstel

Onze blogs

Regelmatig spreken we met mensen die geraakt zijn door de toeslagenaffaire. Vorige week hebben we een bezoek gebracht aan Number 90 dat sinds kort gehuisvest is in Almere. Number 90 is een samenwerking van een aantal vrouwen die zijn getroffen door de kinderopvangtoeslagenaffaire. Deze vrouwen hebben zich verenigd in het College voor Herstelexperts.

hand kind IBTD

We spraken met deze herstelexperts en de medewerkers die namens de gemeente Almere ouders en kinderen ondersteunen bij hun herstel. We vroegen de herstelexperts onder andere wat de belangrijkste waarden zijn in dit herstelproces. Hun antwoord is duidelijk: gelijkwaardigheid, erkenning en eigen regie over het proces van herstel van het onrecht dat hen is aangedaan. Helaas is de praktijk nu dat een overheidsorganisatie - notabene de veroorzaker van de schade - bepaalt of, hoe en wanneer deze ouders en kinderen hun schade vergoed krijgen. We zien ook dat de mensen die de meeste schade hebben geleden meestal geen voorrang krijgen in de afhandeling. Daardoor nemen de schade en het leed van ouders en kinderen nog verder toe.

De experts vertelden over de strijd die zij dagelijks leveren tegen de logica van het systeem dat nog steeds domineert. Een systeem dat volgens hen nog steeds uitgaat van wantrouwen en uitblinkt in verantwoording en control. Om toch passende hulp aan ouders en kinderen te kunnen bieden, gaan deze experts met al hun creativiteit op zoek naar de olifantenpaden. Het doorbreken van het systeem van de overheid vraagt veel energie, doorzettingsvermogen, geduld. We horen hun onmacht, maar ook het vertrouwen dat het beter en anders kan. Ook de gemeentelijke uitvoerders delen dit beeld met ons. Zij hebben bij de beleidsmakers meerdere ideeën aangedragen voor verbetering van het landelijk herstelproces. Helaas zijn een aantal van hun verbeterideeën dusdanig aangepast dat zij zich niet meer herkennen in hun ideeën. 

Het gesprek laat zien dat er nog een lange weg is te gaan is voordat van echt herstel gesproken kan worden. Of zoals een expert het verwoordde: “Er is voor mij pas echt sprake van herstel als het systeem mensen als mens en niet meer als een nummer behandelt”. 

Hannie Wolters-Potters, May Pastoors en Floryt van Wesel