Invorderingsproces van de Dienst Toeslagen

Als je teveel toeslagen hebt ontvangen, dan moet je het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Je krijgt dan met invordering te maken. Dat kan heel ingrijpend zijn. Maar hoe ziet dit invorderingsproces eruit? En hoe ervaren burgers dit proces? Deze vragen staan centraal in ons onderzoek bij de Dienst Toeslagen. 

Ons onderzoek

In 2023 hebben we gezien dat verbetering van de dienstverlening hoog op de agenda staat bij de Dienst Toeslagen. We zijn benieuwd wat burgers hier in de praktijk van merken, maar ook of de dienstverlening aansluit bij wat burgers daarvan mogen verwachten. 

Met dit onderzoek willen we inzichtelijk maken hoe het invorderingsproces bij de Dienst Toeslagen er nu uitziet en hoe de burger dit ervaart. We verwachten de resultaten begin 2025 te kunnen presenteren.