Informatieverstrekking aan de rechter

Hoe zorgt de Belastingdienst ervoor dat dossiers compleet worden aangeleverd bij de rechtbank? Deze vraag staat centraal in het onderzoek dat we de komende tijd zullen uitvoeren. 

Uit uitspraken van de rechter blijkt namelijk dat de Belastingdienst in beroepszaken niet altijd alle relevante stukken aanlevert. Met een onvolledig dossier bestaat het risico dat een burger zich niet goed kan verweren in beroep en dat de procedure mogelijk onnodig lang duurt.

Ons onderzoek

Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de wijze waarop de Belastingdienst ervoor zorgt dat dossiers compleet worden aangeleverd bij de rechtbank. Daarvoor bekijken we hoe de Belastingdienst dat proces heeft ingericht, de uitvoerbaarheid ervan en welke waarborgen hij daarbij hanteert.We willen ook weten hoe de Belastingdienst leert van de uitspraken van de rechtbank over ontbrekende documenten.

Door mogelijke verbeteringen te identificeren, willen we bijdragen aan de kwaliteit van het werk van de Belastingdienst, wat de bescherming van de rechten van burgers vergroot.

De resultaten van het onderzoek worden nog dit jaar openbaar gemaakt.