Hersteloperaties

Zoals aangekondigd in ons werkprogramma 2023 zetten we ons toezicht op de hersteloperatie kinderopvangtoeslag (hierna: KOT) voort. Dit doen we onder andere in dit verdiepende onderzoek, waarin wij ook de hersteloperaties FSV en box 3 betrekken. Samen met een aantal betrokken sleutelpartijen verkennen we de verschillende perspectieven op herstel en proberen we lessen te trekken voor huidige en toekomstige hersteloperaties. Door verschillende hersteloperaties in dit onderzoek te betrekken, willen we overkoepelende inzichten opdoen.

Doel van dit onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om na te gaan of in de uitvoering van de hersteloperaties de belangrijkste principes voor de leefwereld van benadeelden standhouden. Wanneer dit niet het geval is, willen wij nagaan welke rol de systeemwereld hierin speelt en wat de onderliggende oorzaken zijn.
Vervolgens gaan wij met betrokken partijen het gesprek hierover aan. Wij willen daarmee bewustwording creëren van de gevolgen van een andere invulling van de leefwereldprincipes. Tot slot willen wij samen met de betrokken partijen nadenken over mogelijke oplossingen die rechtdoen aan integraal schadeherstel.

Met deze inzichten kunnen lessen worden getrokken voor huidige en toekomstige hersteloperaties.