Toegankelijkheidsonderzoek content inspectiebtd.nl april 2023

Dit rapport geeft aan in welke mate onze site contentmatig voldoet aan aan de toegankelijkheidseisen van WCAG 2.1 niveau A en AA in april 2023. Sommige verbeterpunten zijn al doorgevoerd.