Onderzoek Vroegsignalering: hoe de Belastingdienst problemen van burgers en zzp’ers eerder kan herkennen en oplossen

Hoe kan de Belastingdienst problemen van burgers en zzp’ers eerder herkennen en oplossen? Deze vraag stond centraal in het onderzoek dat we hebben uitgevoerd. Hoe eerder problemen bekend zijn, hoe sneller en eenvoudiger de oplossing vaak is. Dat kan mensen veel stress en mogelijke ellende besparen en draagt ook bij aan het herstel van vertrouwen in de Belastingdienst. Met de uitkomsten ervan willen we bijdragen aan de verbetering van de dienstverlening zodat tijdig een passende oplossing wordt gevonden voor de problemen van mensen.