Signaal: Levens in de wachtstand

Dit signaal gaat over de situatie van de groep gedupeerden die het zwaarst getroffen is (ernstig gedupeerden) door de stopzetting en terugvordering van kinderopvangtoeslag. Wij constateren dat een aantal keuzes in het kader van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag negatief uitpakt voor ernstig gedupeerden. Met dit signaal verzoeken we de staatssecretaris Toeslagen en Douane en de leden van de Tweede Kamer om in gesprek te gaan over het loslaten van het FIFO-principe (First in, First out), zodat de groep ernstig gedupeerden voorrang krijgt. Verder vragen we het Ministerie van Financiën om met de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen de groep ernstig gedupeerden te identificeren om samen te onderzoeken hoe voor deze groep een maatwerkroute kan worden ingericht.