Onderzoeksrapport IBTD Uitvoeringstoets belastingplan 2023

Het pakket 'Belastingplan 2023' bevat voorstellen voor nieuwe wetgeving die gevolgen kunnen hebben voor de uitvoerbaarheid ervan door de Belastingdienst en Toeslagen, maar ook voor burgers en bedrijven. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te geven in de wijze waarop in de totstandkoming van het pakket Belastingplan 2023 rekening is gehouden met de uitvoerbaarheid voor burgers en bedrijven. Hiermee proberen we mogelijke aandachtspunten en verbetermogelijkheden te geven. Verder is dit rapport voor een check op feitelijke onjuistheden voorgelegd aan DG Toeslagen, DG Belastingdienst en DG Fiscale Zaken.