Plan van aanpak onderzoek vroegsignalering

Hoe kan de Belastingdienst problemen van burgers en zzp’ers eerder herkennen en oplossen? Deze vraag staat centraal in het onderzoek dat we de komende tijd uitvoeren. Hoe eerder problemen bekend zijn, hoe sneller en eenvoudiger de oplossing vaak is.