Betrek verschillende burgers bij plannen voor nieuwe belastingregels

We hebben gereageerd op een uitnodiging om mee te denken (een pre-consultatie) over nieuw beleid dat het makkelijker moet maken voor burgers en bedrijven om aanpassingen te doen bij de heffing van belasting. Dit is de pre-consultatie ‘direct aanpassen’.

persoon met laag doenvermogen belastingdienst 645x457

Voor burgers en bedrijven kan het vanwege bepaalde regels lastig zijn om onjuistheden na het indienen van de belastingaangifte te herstellen. In de plannen voor ‘direct aanpassen’ staan voorstellen om dit eenvoudiger te maken. Tijdens de pre-consultatie kan iedereen reageren op deze ideeën en de verschillende keuzes die het ministerie van Financiën daarin nog moet maken.

Voor de plannen zijn vier punten belangrijk. Dit zijn:

  1. Het bieden van meer (praktische) rechtsbescherming;
  2. Het verminderen van het beroep op het doenvermogen van belastingplichtigen;
  3. Een uitvoerbare en correcte belastingheffing door de Belastingdienst;
  4. Het bewaken van het belang van de schatkist.

In onze reactie gaan wij in op het tweede punt. Dit gaat over wat er nodig is om ervoor te zorgen dat mensen daadwerkelijk kunnen doen wat van ze verwacht wordt (doenvermogen).

Ons advies

Om dit te bereiken, is het belangrijk dat bij het maken van nieuw beleid verschillende mensen betrokken worden. En ook mensen met ervaring met het doorgeven van correcties na belastingaangifte en met bezwaar maken. We zien dat dit nu nog niet genoeg gebeurd is. We geven het ministerie daarom het advies om bij het vervolgonderzoek meer verschillende burgers te betrekken. Daarbij vinden we het belangrijk dat het ministerie ook in gesprek gaat met laaggeletterden en burgers met weinig digitale vaardigheden. Deze mensen kun je namelijk niet of nauwelijks bereiken als je onderzoek doet via vragenlijsten, internetfora of discussiegroepen.

Wij zijn een toezichthouder die meekijkt vanuit het perspectief van burgers en bedrijven. Wij begrijpen dat het moeilijk is om een goed en breed beeld te krijgen van de behoeften van verschillende burgers. Daarom denken wij graag met het ministerie mee over het vervolgonderzoek.

Lees hier onze volledige reactie en meer over de pre-consultatie en het vervolg.