Jaarverslag 2023

Vandaag presenteren we ons jaarverslag aan de Tweede Kamer met daarin een overzicht van de belangrijkste bevindingen en concrete acties die vorig jaar uit ons werk voortvloeiden. We publiceren inmiddels steeds meer onderzoeken en laten zien dat we ook andere interventiemogelijkheden toepassen. Onze inzet kan per onderwerp variëren en dat past ook bij onze rol als reflectieve toezichthouder. We willen beweging tot stand brengen en hiervoor kiezen we per situatie de meest effectieve manier.

omslag jaarverslag 2023 IBTD

Zo schreven we in onze knelpuntenbrief over problemen die we in de dagelijkse praktijk van sociaal raadslieden tegenkwamen en agendeerden dit bij de minister van Financiën. We deelden in gesprekken met de Dienst Toeslagen de uitkomsten van onze verkenning die zich richtte op de vraag hoe de verschillende maatregelen die de overheid treft om mensen financieel te ondersteunen, uitpakken in de uitvoering. En we organiseerden een werksessie waarin gedupeerde ouders en jongeren oplossingsrichtingen presenteerden aan o.a. maatschappelijke (hulp)organisaties en de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen, met als doel om in contact te komen met ernstig gedupeerden.

Bovenstaande is een kleine greep uit onze activiteiten in 2023. Lees ons volledige jaarverslag voor een uitgebreide toelichting. Dit kan op twee manieren: 

  1. Een pdf die kan worden gedownload.
  2. Online

Wil je meer weten over onze plannen voor 2024? Bekijk dan ons werkprogramma 2024.