Bart Snels inspecteur-generaal bij de Inspectie belastingen, toeslagen en douane

Dr. B. (Bart) Snels wordt inspecteur-generaal bij de Inspectie belastingen, toeslagen en douane. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 februari 2022.

Inspecteur-generaal Bart Snels

De Inspectie belastingen, toeslagen en douane onderzoekt mogelijke structurele risico’s die burgers en bedrijven lopen. Daarbij wordt gekeken naar het hele proces van de totstandkoming van wetten en regels tot de uitvoering. Het doel van de inspectie is om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen en het herwinnen van vertrouwen van burgers en medewerkers. De inspectie valt onder het ministerie van Financiën, maar is onafhankelijk. 

“Ik ben zeer verheugd met de benoeming van Bart Snels als inspecteur-generaal’, aldus waarnemend inspecteur-generaal Kees van Nieuwamerongen. “Bart kennen de meesten als een zeer kritisch denker met hart voor de publieke zaak. In de Kamer hebben we gezien hoe hij zich vastbeet in dossiers waarmee hij gelijkheid kon bevorderen. Hij brengt veel inhoudelijke kennis en relevante ervaring met zich mee op de terreinen waar wij onderzoek verrichten. Bart heeft daarnaast aangetoond een onafhankelijke geest te hebben en niet te schromen om stevige (politieke) tegengeluiden te laten horen. Kortom, de inspectie heeft in Bart Snels haar ideale boegbeeld gevonden.”

Snels: ”Ik ben zeer gemotiveerd om vorm te gaan geven aan deze nieuwe inspectie die toezicht gaat houden op het hele proces van de totstandkoming van wetten en regels tot en met de uitvoering daarvan. Het is belangrijk om dat te doen vanuit het perspectief van de samenleving. Dan kan de inspectie bijdragen aan betere uitvoering van beleid, waarbij de menselijke maat en voldoen aan rechtsstatelijke normen belangrijke uitgangspunten zijn. Zo wil ik meewerken aan een overheid waar de samenleving op kan vertrouwen.”

Bart Snels was van 2017 tot 2021 lid van de Tweede Kamer en financieel woordvoerder voor GroenLinks. Eerder vervulde hij diverse functies, waaronder senior redacteur bij televisieprogramma Buitenhof, zelfstandig publicist en politiek-strategisch adviseur en directeur van het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks. Ook was hij beleidsmedewerker bij het ministerie van Financiën en docent economie aan de Universiteit Twente.

Bart Snels studeerde Algemene economie aan de toenmalige Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg. Hij promoveerde aan de Universiteit Utrecht.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.