Wat doen wij in 2022?

Ons werkprogramma voor komend jaar is opgesteld. Hierin vertellen wij welke vijf thema’s we onderzoeken en waarover wij rapporteren. Daarmee is een belangrijke basis gelegd voor de activiteiten die we in 2022 verder uitwerken.

Daarnaast werken we volgend jaar ook aan de verdere opbouw van onze inspectie. Bijvoorbeeld met de manier waarop we signalen van burgers en uit het bedrijfsleven gaan inventariseren.

Het werkprogramma 2022 vindt u hier