Waarborg onafhankelijkheid

De eerste mijlpaal van deze week is de concept-ministeriële regeling die aan de Kamer is gestuurd. Met die regeling waarborgen we onze onafhankelijke positie en de informatievoorziening vanuit diensten en departementen. Op 1 januari 2022 start de inspectie belastingen, toeslagen en douane officieel.

Op volle sterkte starten

Een jaar na het besluit van staatssecretaris Vijlbrief van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) en staatssecretaris Van Huffelen van Financiën (Toeslagen en Douane) om een nieuwe inspectie vorm te geven, is de oprichting bijna een feit. Op dit moment bestaat het team van de nieuwe inspectie uit 15 personen. We werven nu voor verschillende functies, om op volle sterkte te starten. Er staan nog twee functies open:  die van coördinerend adviseur met een focus op risicoanalyse, en die van coördinerend adviseur met een focus op cultuur en gedrag. Het team wordt voor 1 januari uitgebreid tot ongeveer 25 personen.

Onafhankelijkheid

In de concept-ministeriële regeling die vandaag naar de Tweede Kamer ging, zijn verschillende afspraken opgenomen die ervoor zorgen dat wij onafhankelijk kunnen functioneren. Zo beslissen we zelf hoe en welke onderzoeken we doen en worden al onze rapporten van onderzoeken naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. We besteden ons budget naar eigen inzicht, gaan over onze eigen communicatie, en onze werkplek is in de Hoftoren in plaats van het gebouw van het ministerie van Financiën. Al onze documenten – denk aan onderzoeksrapporten – zijn openbaar en in te zien op inspectiebtd.nl. 

Informatievoorziening

De inspectie onderzoekt mogelijke systematische risico’s die burgers en bedrijven lopen. Daarbij kijken we naar het hele proces van totstandkoming van wetten en regels tot de uitvoering. We doen onderzoek naar structurele problemen, niet naar individuele klachten van burgers en bedrijven. Aanbevelingen van de inspectie zijn dus ook op systeemniveau. Om op systeemniveau mee te kijken naar processen, zijn ook afspraken gemaakt over informatievoorziening; in de ministeriële regeling staat dat de inspectie van de diensten en departementen alle informatie krijgt die ze nodig heeft.

Werkprogramma

Deze week wordt onze oprichting officieel met een zogeheten organisatiebesluit. Ook is dan ons werkprogramma klaar. Daarin staat wat wij in 2022 gaan doen. Dat verwachten wij over een paar dagen aan de Kamers te sturen, waarmee het openbaar is.