Hoofd Staf

Wineke Perrels is waarnemend afdelingshoofd van de staf. De staf draagt zorg voor het bestuursadvies, communicatie en externe betrekkingen, juridische zaken, bedrijfsvoering en office management. Zij is ook lid van het managementteam, samen met de inspecteur-generaal en de hoofden Onderzoek en Rechtstoepassing.

Wineke Perrels, waarnemend afdelingshoofd van de staf

Perrels was eerder hoofd communicatie en lid van het managementteam bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Daarvoor had zij diverse functies bij de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), Rijkswaterstaat, het CIBG, de Landmacht en het ministerie van Defensie. Zij studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit Leiden.

"Ik heb verschillende functies bij het Rijk gehad, en me daar altijd ingezet om de werkelijkheid en de beleving van de mensen die met ons te maken kregen een prioriteit te maken. Het perspectief van burgers en bedrijven is bij deze inspectie het uitgangspunt. Ik ben hier helemaal op mijn plek"