Hoofd Staf

Wineke Perrels is waarnemend afdelingshoofd van de staf. De staf draagt zorg voor het bestuursadvies, communicatie en externe betrekkingen, juridische zaken, bedrijfsvoering en office management. Zij is ook lid van het managementteam, samen met de inspecteur-generaal en de hoofden Onderzoek en Rechtstoepassing.

Perrels was eerder hoofd communicatie en lid van het managementteam bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Daarvoor had zij diverse functies bij de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), Rijkswaterstaat, het CIBG, de Landmacht en het ministerie van Defensie.

Zij studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit Leiden.