Hoofd Rechtstoepassing

Annemarie Wennekers is hoofd Rechtstoepassing van de Inspectie belastingen, toeslagen en douane. Die afdeling is verantwoordelijk voor de risico-analyses op basis waarvan we ons onderzoeksprogramma opstellen. Zij is ook lid van het managementteam, samen met de inspecteur-generaal, het hoofd Onderzoek en het hoofd Staf.

Annemarie Wennekers is hoofd Rechtstoepassing van de Inspectie belastingen, toeslagen en douane.

Wennekers was eerder programmaleider en lid van het managementteam bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).  Daarvoor was zij senior wetenschappelijk medewerker bij het SCP.

Als freelance docent geeft zij een paar keer per jaar de training Psychologie van de oordeelsvorming bij de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering en de Koninklijke Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants. 

Zij studeerde psychologie en gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen, behaalde een master sociale wetenschappen in Chicago en behaalde haar doctoraal gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waar zij ook gepromoveerd is.

"Ervaringen en inzichten van burgers, bedrijven en medewerkers van de uitvoeringsdiensten en ministeries bieden onmisbare informatie voor het werk van onze inspectie. Dit vraagt dat wij onafhankelijk, transparant en toegankelijk zijn voor al deze betrokkenen. Met mijn kennis en ervaring vanuit de gedragswetenschappen en onderzoek naar maatschappelijke opgaven in Nederland lever ik hier graag een bijdrage aan en zet ik mij in voor een betrouwbare overheid."