Hoofd Onderzoek

Quirine Diesbergen is hoofd Onderzoek van de Inspectie belastingen, toeslagen en douane. Met haar team is zij verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit, (wetenschappelijke) onderbouwing, methodiekkeuze en de onafhankelijkheid van onze onderzoeken. Zij is ook lid van het managementteam, samen met de inspecteur-generaal, het hoofd Rechtstoepassing en het hoofd Staf.

Hoofd Onderzoek Quirine Diesbergen

Diesbergen was eerder manager bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in Utrecht. Daarvoor had zij diverse functies bij de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en VROM, en bij een stadsdeel van de gemeente Amsterdam.

Zij studeerde bedrijfsinformatica aan de Hogeschool voor Economische Studies in Amsterdam en Engelse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.