Hoofd Onderzoek

Quirine Diesbergen is hoofd Onderzoek van de Inspectie belastingen, toeslagen en douane. Met haar team is zij verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit, (wetenschappelijke) onderbouwing, methodiekkeuze en de onafhankelijkheid van onze onderzoeken. Zij is ook lid van het managementteam, samen met de inspecteur-generaal, het hoofd Rechtstoepassing en het hoofd Staf.

Quirine Diesbergen is hoofd Onderzoek van de Inspectie belastingen, toeslagen en douane.

Diesbergen was eerder manager bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in Utrecht. Daarvoor had zij diverse functies bij de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en VROM, en bij een stadsdeel van de gemeente Amsterdam. Zij studeerde bedrijfsinformatica aan de Hogeschool voor Economische Studies in Amsterdam en Engelse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.

“Wat mij drijft is recht doen aan alle perspectieven. Door goed te onderzoeken waar perverse prikkels in de systemen zitten en die te adresseren. Binnen de diensten, maar ook daarbuiten. Zo hoop ik dat we een bijdrage leveren aan de taaie opgave die de diensten hebben om burgers en bedrijven weer meer centraal te kunnen zetten. Zodat die goed geholpen worden.”