Werkomgeving Belastingdienst, Toeslagen, Douane

Uit onderzoek door vakbonden, raadspersonen Belastingdienst, maar ook eigen cultuuronderzoek door de Belastingdienst en gesprekken met individuele medewerkers komt een beeld naar voren van grote betrokkenheid bij het werk en de doelstellingen van de diensten, maar ook van onvoldoende aansluiting en vertrouwen tussen verschillende lagen in de organisatie. Dat heeft invloed op de kwaliteit van het handelen van de diensten; wanneer een individuele medewerker ziet dat er iets niet goed gaat, kan dat een belangrijk signaal zijn dat burgers en bedrijven een risico lopen.

Als er dan onvoldoende waardering is voor het signaleren van knelpunten door medewerkers of voor het toegeven van fouten, dan droogt deze informatiestroom op. Verbetering van de uitvoering is nodig, maar ook van het vermogen te leren van fouten, en snel te schakelen naar herstel van ontstane misstanden. In een veilige werkomgeving waarin tegenspraak op waarde wordt geschat komen problemen en risico’s voor burgers en bedrijven sneller aan het licht en kunnen problemen sneller worden opgelost.

Dit onderzoek start met een inventarisatie van de lopende initiatieven op dit gebied.
Op basis van het bestaande brengen we in beeld hoe signalen van de werkvloer door de organisatie gaan; welke mogelijkheden zijn er voor het signaleren en leren van fouten,
en in het geven en ontvangen van tegenspraak. Essentieel is dat medewerkers, van de
‘jongste’ medewerker tot en met de top, zich kunnen uitspreken, fouten, belemmeringen
en kansen signaleren en zich gehoord voelen. Maar ook dat de organisatie waardering
heeft voor tegenspraak en aandacht voor integriteit en ontwikkeling van medewerkers.
Hoe wordt interne tegenspraak omgezet in een betere kwaliteit van de uitvoering?