Risicoselectie en geautomatiseerde besluitvorming

De drie uitvoeringsdiensten behandelen heel veel aangiftes. Een groot deel wordt geautomatiseerd afgedaan, en een deel wordt handmatig beoordeeld. Hiertoe wordt een selectie gemaakt; welke aangifte wordt wel en welke niet handmatig beoordeeld?

Risicoselectie betekent automatisch onderscheid maken tussen groepen, op basis van bepaalde criteria. Dit werkt met selectiemodules en algoritmes, die risico’s met zich
kunnen meebrengen voor burgers en bedrijven onder andere op het vlak van gelijke behandeling en discriminatie. Hoe kom je er als mens of bedrijf achter op welke manier
een selectie is gedaan, wanneer een algoritme daarin een grote rol speelt? Welke criteria zijn van belang bij het opstellen en gebruiken van een risicoselectie? Op welke manier is
een selectie gedaan? Zijn er voldoende waarborgen in de samenwerking tussen juridische en technische experts? Wij zoeken op dit onderwerp aansluiting bij andere inspecties en
toezichthouders die te maken hebben met het toezicht op algoritmes.