Gevolgen van wijzigingen in persoonlijke situaties voor toeslagen

In een mensenleven vinden voortdurend veranderingen plaats, bijvoorbeeld in de persoonlijke levenssfeer, bij het bereiken van een bepaalde leeftijd, het aangaan of beëindigen van relaties of samenlevingsvormen, geboorte en overlijden. Ook in juridische zin kunnen veranderingen optreden, bijvoorbeeld in de arbeids- of verblijfsstatus.

Op zulke momenten kan de hoogte van een toeslag, soms met terugwerkende kracht, plotseling sterk veranderen. Mensen krijgen opeens geen toeslag meer of moeten toeslagen terugbetalen, terwijl ze dat niet aan zagen komen. Dat kan mensen in de problemen brengen, vooral als het om hoge terugvorderingen gaat.


Wij onderzoeken hoe wijzigingen in persoonlijke situaties doorwerken in het recht op
bepaalde toeslagen, op welke schaal dit leidt tot grote terugvorderingen, op welke
manier wordt met deze terugvorderingen omgegaan. Welke discretionaire ruimte heeft
Toeslagen daarbij?